Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2019

Medlemsantal och avgift

Den 31/12 uppgick medlemsantalet till 100, en ökning med 6 medlemmar sedan 31/12 2018. Föreningen har alltså uppnått målet i verksamhetsplanen för 2019, att behålla medlemsantalet 96.

Föreningen har utöver detta 4 hedersmedlemmar som inte betalar avgift.

Arbetet med medlemsmatrikeln och välkomnandet av nya medlemmar via brev har skötts av
Inger Klefbeck.

Medlemsavgiften har varit 150 kronor.

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Margaretha Nordgren

Vice ordförande Inger Klefbeck

Sekreterare Agneta Tiselius

Kassör Carola Sundqvist

Ledamot Marianne Danschu

Ledamot Barbro Nielsen

Revisor har Bo Eklöf varit. Vice revisor har Margareta Bergholtz varit.

Valberedning har Anki Eklöf, Solveig Lorentzen och Nersa Garcia Boman varit.

 

Styrelsen har haft 9 sammanträden under året.  I verksamhetsplanen för 2019 angavs cirka 10 möten.

 

Arbetet bakom

Idéerna har varit många och goda. Idébanken, och de flesta kontakter med föredragshållare, har skötts av Agneta Tiselius.

Antalet medlemsaktiviteter

I verksamhetsplanen för 2019 angavs att antalet föredrag, utflykter och vandringar skulle ligga i ungefärlig nivå som tidigare år. Så har skett. Totalt har det varit 12 stycken medlemsaktiviteter fördelade på

 

7 föredrag

Februari

Årsmöte med föredrag av Britt Thellberg om hennes pionresa i Kina

 

Mars 

I verksamhetsplanen för 2019 angavs målet att utveckla Fröbiblioteket ytterligare. För att dra uppmärksamheten mer till Fröbiblioteket valde styrelsen att ha en formell öppning av det genom att anordna ett föredrag om frö: Göran Greider om ”Det heliga fröet”.

 

Föredrag av Christina Winter om Vattenbevarande odling och torktåliga växter för

klimatförändringar.

 

April 

Föredrag av Clas Florgård om Naturmark.

 

Maj

Föredrag av Linda Marend om Trädgård med tolv rum och kök.

 

September

Föredrag av Marie Erlandsson Ek om Hildegard av Bingen.

 

Oktober

Föredrag av Ann-Catrin Thor om Miljövänlig odling.

 

4 utflykter/vandringar/trädgårdsvisningar

Juni

Familjen Jacobsson visade sin vackra arkitektritade trädgård.

 

Familjen Öfverholm visade sin vackra ros- och buxbomsträdgård.

 

Augusti

Ätbara ogräs. En kväll med provsmakning, sång och musik hos Margareta Hartfree.

 

Besök på Linnés Hammarby under guidning av Eeva Lakomaa.

 

1 övrig

November

Trädgårdspoesi och sångunderhållning i skön förening. Medverkande gjorde Margareta Hartfree, Ulla von Krusenstierna (Barbro Nielsen), Anders Claesson, Berith Anselmby och Ansi Jönsson.

 

 

Samarbeten

Föreningen har, som angavs i verksamhetsplanen för 2019, fortsatt samarbetet rörande arrangemangs- och lokalkostnader med (i ingen ordning) Sigtunastiftelsen, Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, Örtagårdens vänner, Sigtuna Stadsodling och Nya Omställning Sigtuna. Kontakterna har skötts av Barbro Nielsen och Carola Sundqvist.

 

Bidrag

Föreningen har fått ekonomiskt bidrag från Studiefrämjandet och Sigtuna kommun. Kontakterna har skötts av Inger Klefbeck och Carola Sundqvist.

 

Sociala media

Verksamhetsplanen 2019 angav att styrelsen avsåg att vara aktiv i alla olika former av sociala media. Så har skett. På föreningens hemsida finns en frågespalt där ledamoten Marianne Danschu gett proffsråd. Dessutom har Marianne Danschu introducerat nyttiga tips på föreningens Facebooksida.

 

Nominera

Verksamhetsplanen för 2019 angav att styrelsen skulle nominera föreningen till Årets förening i Sigtuna kommun. Så har skett. Föreningen lyckades dock inte knipa titeln.

 

Bakat, lotterier och loppis

Verksamhetsplanen för 2019 angav att styrelsen skulle fortsätta baka till föredragen, ha lotterier och loppis. Så har skett, allt för att förstärka föreningens kassa.

 

Press

Verksamhetsplanen 2019 angav även att styrelsen avsåg att öka ansträngningarna för att få lokalpressen att skriva om föreningen. Framgång har uteblivet, även om ansträngningar gjorts.

 

 

 

 

 

Sigtuna 9/1-2020

 

 

 

Margaretha Nordgren                                                Inger Klefbeck

Ordförande                                                                   Vice ordförande

 

 

Agneta Tiselius                                                             Carola Sundqvist

Sekreterare                                                                   Kassör

 

 

Barbro Nielsen                                                              Marianne Danschu

Ledamot                                                                         Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2018

Medlemsantal och avgift

Föreningen har uppnått 2018 års mål – 90 medlemmar.
Den 31/12 uppgick medlemsantalet till 94 medlemmar,
en ökning med 15 medlemmar sedan 31/12 2017.
Föreningen har utöver detta 4 hedersmedlemmar. Medlemsavgiften har varit 150 kronor.

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Ordförande Margaretha Nordgren

Vice ordförande Inger Klefbeck

Sekreterare Agneta Tiselius

Kassör Carola Sundqvist

Ledamot Britt Thellberg

Suppleant Marianne Danschu

Suppleant Barbro Nielsen

Föreslagna stadgeändringar antogs vid det ordinarie årsmötet samt på ett efterföljande föreningsmöte.

Revisor har Bo Eklöf varit. Vice revisor Margareta Bergholtz.

Valberedning har Anki Eklöf och Solveig Lorentzen varit.

Styrelsen har haft 12 sammanträden under året.

Antalet medlemsaktiviteter har varit 16 stycken fördelade på

7 föredrag

Januari    Ulla Hasselmark: Så lyckas du med fröer (blommor)

Februari    Inger Klefbeck: Att ärva en prästgård – till låns …

Mars    Sven Secher: Så lyckas du med fröer (grönsaker)

April    Lennart Söderberg: Magnolior

September    Karin Berglund: Mitt odlarliv

Oktober    Barbro Nielsen & Marianne Danschu: Tulipanaros.

November     Susanna Rosén: Börja samla på amaryllis.

8 utflykter/vandringar/trädgårdsvisningar

Maj    Mariadöttrarnas klosterträdgård i Vallby

Maj    Lennarts Söderbergs magnolior in real life

Juni    Marianne Danschus lilla trädgård med skugga

Juni   Marianne Ahrnes rosträdgård i Knivsta

Augusti    Maggie Bergholtz bergiga trädgård

Augusti    Familjen Dagbergs trädgård med mycket stenmurar och sju uteplatser

Augusti    Tuna handelsträdgård utanför Enköping

September    Asien i Sollentuna

1 kurs

Mars    Beskärningskurs äppelträd

1 inställda aktivitet (pga för hög kostnad)
Mars    Sticklingar & fröer. Specialkväll på Steninge trädgårdsmästeri 

2018 har haft tema FRÖER

Under året startades Fröbiblioteket, en samverkan mellan trädgårdsföreningen och Sigtuna bibliotek. Alla kan nu bidra med och låna fröer gratis på Sigtunastiftelsens bibliotek.

Frögruppen (där alla föreningens medlemmar kan vara med) lade mycket tid på att samla in och sortera fröerna, snickrade ett fröinkast i form av en frökanna och sammanställde pärmar med information om fröer. Fröbibliotekets öppning i och med Sven Sechers fröföredrag i mars blev en succé.

Främjande av föreningens utveckling

Föreningen har fortsatt samarbetet rörande arrangemangs- och lokalkostnader med Sigtunastiftelsen, Naturskydds-
föreningen i Sigtunabygden, Stadsodlingscirkeln i Sigtuna, Kulturgården i Sigtuna, Destination Sigtuna, Omställning Sigtuna (numera Nya Omställning Sigtuna) och Knivsta trädgårdssällskap.

Styrelsen har deltagit i kursen ”Årshjulet”, ett planeringsverktyg utarbetat av Studiefrämjandet.

Föreningen har fått ekonomiskt bidrag från Sigtuna kommun och Studiefrämjandet.

Föreningen har haft Blommig loppis på Sigtuna möte.

Föreningen har startat rådgivning på hemsidan.

Sist men inte minst fixat hembakat och lotterier!

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen har 31/12-2017 varit verksam i 2,5 år.

Medlemsantalet  

Den 31 december  uppgick medlemsantalet till 79, varav 3 är hedersmedlemmar (Ulla von Krusenstierna, kommunens trädgårdsnestor, Ansi Jönsson, utlånare av bildvisningsapparat och Berith Anselmby, bokhandlarsponsor).

Medlemsavgiften har varit 150 kronor.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Margaretha Nordgren

Vice ordförande Inger Klefbeck

Sekreterare Agneta Tiselius

Kassör Carola Sundqvist

Ledamot Britt Thellberg

Suppleant Marianne Danschu

Suppleant Barbro Nielsen

 

Revisor har Lennart Nordgren varit.

Valberedning har Anki Eklöf och Solveig Lorentzen varit.

Styrelsen har under 2017 haft 10 sammanträden där bland annat förslag till stadgeändringar utarbetats.

Antalet medlemsaktiviteter har varit 16 stycken fördelade på

 4 föredrag

Januari

Kvinnor i trädgården (Elisabeth Svalin-Gunnarsson)

Februari

Trädgårdar i Italien och England (Maria Englund)

Mars

Ekologisk växtbekämpning (Maj-Lis Pettersson)

November

Så gör du levande växttavlor (Sune Holm)

 

3 utflykter

April

Kompostcentrum, Solna   samt     Nut House, Upplands Väsby

September

Asieninspirerad trädgård i Sollentuna

6 vandringar

Maj

Sigtuna kommunägda stadsträdgårdar (landskapsarkitekter från Sven A Hermelin AB)

Juni, juli och Augusti

Fem medlemmar har generöst visat sina privata trädgårdar (Agneta Tiselius, Barbro Nielsen, Hans Qvarlander, Ulla Eriksson och Karin Persson-Flodin).

Övrigt

September

Sigtuna möte (loppmarknad)

Oktober

Äppelbestämning (Görel Kristina Näslund) (en ny okänd sorts äpple från Steninge Marina upptäcktes vid detta tillfälle)

Oktober

Frö på bibblan (fröinsamling och frölån i samarbete med Sigtunastiftelsen) och en Frögrupp startades.

Inställd aktivitet pga för få anmälda

Juni

Workshop Slöjda en gräskrona

 

Samarbeten

Föreningen har sökt, och uppnått, samarbete rörande arrangemangskostnader och föredragslokal med Sigtunastiftelsen, Naturskyddsföreningen, Sigtuna stadsodlare och Omställning Sigtuna (mars föredrag)

Föreningen har etablerat kontakt med Knivsta trädgårdsförening rörande samarbete kring dyrare arrangemangskostnader.

Föreningen har inlett kontakt med Studiefrämjandet. Bland annat erbjuds vi medlemsbidrag i efterhand för 2017.

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016

Föreningen hade 31/12-2016 varit verksam i 1,5 år.

Styrelsen har under 2016 haft följande sammansättning:

Ordförande Margaretha Nordgren

Vice ordförande Inger Klefbeck

Sekreterare Agneta Tiselius

Ledamot Barbro Nielsen

Ledamot Marianne Danschu

Suppleant Britt Thellberg

Suppleant Carola Sundqvist

 

Styrelsen har under 2016 haft 10 sammanträden.

Revisor har medlemmen Lennart Nordgren varit.

Valberedning har medlemmarna Anki Eklöf och Solveig Lorentzen varit.

Medlemsavgiften för 2016 har varit 150 kronor.

Medlemsantalet har 2016 ökat med 19 personer.

Den 31 december 2016 uppgick till medlemsantalet till 77, varav 3 är hedersmedlemmar (Ulla von Krusenstierna, kommunens trädgårdsnestor, Ansi Jönsson, utlånare av bildvisningsapparat och Berith Anselmby, bokhandlarsponsor).

Föreningen har anordnat 4 föredrag:

Februari:

Känsla för jord (Niklas Vestin, Rölunda)

Mars:

Ekologisk grönsaksodling, köksträdgårdar & klosterträdgårdar (Lena Israelsson)

April:

Lökväxter. (Stefan Gustafsson/Reuven ben Dor från A Gentlemans garden)

Oktober:

Sigtunas historiska trädgårdar (Fred Blomberg)

 

Föreningen har anordnat 5 gemensamma utflykter:

Maj:

A Gentlemans garden, Tumba med 3-rätters lunch på restaurangskolan Novisen

Juni:

Rhododendron och azaleor (Svante Höge, Sigtuna) + Wenngarns 1600-talsrabatter (Tora Olsson)

VIP-visning av Edvard Anderssons växthus, Bergianska trädgården (Ulla von Krusenstierna)

September:

Näsets Gröna (Sven och Elisabeth Secher ekologiska odlingar)

November:

Kompostcentrum (inställt pga för få deltagare)

 

Föreningen har medverkat på:

April:

Wenngarns trädgårdsdagar

Maj:

Sigtuna Kulturgårds växtbytardag

September:

Sigtuna Möte (med trädgårdsloppis)

Föreningen har generöst vid ett flertal föredrag fått disponera Sigtuna Kulturgårds lokaler, vilket vi härmed vill framföra vårt varma tack för.

Föreningen har vid ett tillfälle sökt, och uppnått, samarbete rörande arrangemangskostnader och föredragslokal med Odlingscirkeln, Omställning Sigtuna och Sigtunastiftelsen.

 

 

Verksamhetsberättelse 2015

Sigtuna trädgårdsförening bildades den 17 maj 2015.

Närvarande var Margaretha Nordgren, Inger Klefbeck, Agneta Tiselius, Barbro Nielsen och Marianne Danschu.

Syftet med föreningen beslutades vara ”att under trivsamma former fördjupa kunskapen om trädgård i alla dess former”.

Vidare beslutades att föreningen ska vara öppen för alla – förutsatt att stadgarna godtas och medlemsavgiften betalas –, att årsmöte ska hållas varje år i januari–februari, att föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår och att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och
2 suppleanter.

 

Konstituerande årsmöte och styrelsemöte nummer 1, hölls den 17 maj 2015.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande Margaretha Nordgren

Vice ordförande Inger Klefbeck

Sekreterare Agneta Tiselius

Ledamot Barbro Nielsen

Ledamot Marianne Danschu

Suppleant Britt Thellberg

Suppleant Vakant

 

Styrelsen har under 2015 haft ytterligare 7 sammanträden.

Medlem Lennart Nordgren accepterade rollen som revisor.

Valberedning har hittills varit vakant.

Medlemsavgiften för 2015 bestämdes till 100 kronor.

Föreningen registrerades hos kommunen.

Bankgiro 5002-5980 ordnades.

Epostadressen sigtunatradgardsforening@gmail.se registrerades och en ”hemsida”/blogg startades på https://sigtunatradgardsforening.wordpress.com

 

Höstens programpunkter var två:

24 augusti landskapsarkitekt Ulla von Krusenstierna om Örtagården, Minneslunden och Drakegårdens trädgård

och

20 oktober Trädgårdsdesign med Dan och Ann-Christin Rosenholm.

Medlemsantalet per 31 december 2015 uppgick till 55 stycken varav 3 är hedersmedlemmar (Ulla von Krusenstierna, kommunens trädgårdsnestor, Ansi Jönsson, utlånare av bildvisningsapparat och Berith Anselmby, generös sponsor).